Αλωπεκής 22, 10675 - Αθήνα | +30 210 7293740 | info@grigorakispedodontist.gr   

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Image

Λέγοντας άτομα με ειδικές ανάγκες εννοούμε το σύνολο των ατόμων που η φυσική, νοητική ή συναισθηματική τους κατάσταση επηρεάζει την φυσιολογική τους διαβίωση. 

Πιο ειδικά στην κατηγορία των ασθενών με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνονται ασθενείς με φυσική αναπηρία, νοητική υστέρηση και τέλος ασθενείς με ιατρικά προβλήματα.

Σχετικά με την κατάσταση της στοματικής τους υγείας καθοριστικός παράγοντας αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το επίπεδο της στοματικής υγιεινής και τέλος η παρεχόμενη οδοντιατρική περίθαλψη.

Στα παραπάνω άτομα η πρόληψη είναι επιτακτική πολύ περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό, διότι περιορίζει την ανάγκη εκτεταμένων θεραπευτικών

αποκαταστάσεων οι οποίες πολλές φορές είναι δύσκολες, χρονοβόρες, δαπανηρές και επικίνδυνες λόγω των γενικότερων ιατρικών προβλημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το οδοντιατρείο λειτουργεί
καθημέρινα κατόπιν ραντεβού

Αλωπεκής 22, 10675 - Αθήνα 
+30 210 7293740

@SOCIAL MEDIA

Copyright © 2018 grigorisgrigorakis.gr All rights reserved

Σχεδιασμός & φιλοξενέια MEDICAL PROMOTION